Seneste nyheder

(Klik for ældre nyheder)

23.05. 2023  

Ny godsvogn på museet - 19. maj 2023

Museet har fået en ny godsvogn - en beholdervogn, som er den sidste af den type der fandtes. Den ankom til museet ad landevejen.

Se en nærmere beskrivelse ve dat trykke her.


Første 2 dronefotos: Asger Chr.

 

 
19.03. 2023  

Nyt sidespor - forår-sommer 2023

Museet er begyndt på anlæggelsen af et nyt sidespor. Vi får hjælp fra sporentrepenør Jens Jakob's Maskinudlejning fra Aars.

Sidesporet begynder med/ved et sporskifte, der først skal inlægges i det gamle spor. Sporskiftet som museet fik foræret for 2 år siden og som stammer fra Odder skal dog også repareres, da det i sin tid blev skåret op i tre dele, men på en forkert måde. Se mere under "Nyheder/Nyhedsarkiv"- jan. 2021.
Resten af sporet anlægges med brugte skinner, sveller, skærver og meget mere som museet allerede har samlet tidligere.


8.3.2023: De første 2 x 12 m skinner efter vejoverskæringen skrues af og fjernes, hvorefter sveller, grus og gras graves op.


Der graves en ca. 25 cm dyb "kasse", der hvor sporskiftet skal ligge. Rendegraver har vi kunnet låne. Vi kunne ikke have gjort det uden.


10.03.23. Dagen efter graver en moderne gravmaskine (fra underentrepenør Jesper Horn, Hovedgård) nøjagtigt ud til den ønskede dybde. 


Skærver skal udgøre ca. 10 cm i bunden


Klar til at ilægge sporskifte


1. del kranes på plads


1. del lagt på plads.                           Dronefoto: Steen Flensborg.


2. del af 3 på vej.                                Dronefoto: Steen Flensborg 


Svellerne stikker for meget ud, og skal saves kortere.


Disse skinnestumper skal fjernes, som noget af det første


Skinner saves "ren" med kapsav.                   Foto: Steen Flensborg


Gravemaskinen er fortsat med et at grave en ca. 100 m lang sporkasse, hvori sporet skal ligge. Vi fjerner den opgravde jord og kører skærver ind.


Dagen efter ses det udførte arbejde, selvom sneen har lagt sig.


Nye (brugte) sporskiftesveller skal lægges i. Disse kan være op til ca. 4,5 m lange (mod normal 2,6 m).


Ved hjælp af rendegraver kan sporskiftet lægges/trækkes snorligge


Udskiftning af skinner går igang. der skal udskiftes ca. 4 x 5 m skinner


Kun ét skinnestykke mangler nu.


Ugen efter kørte vi over for 1.gang i det lige spor.


En lille milepæl er nået, men meget arbejde venter endnu.


De første sveller bliver lagt ud. Dronefoto: Steen 


De første huller bores i de nye (gamle) sveller som er skiftet ud eller er suppleret med.  


Der skal mange svelleskruer til.


Det første 12 m efter sporskiftet er lagt ud. Skinnerne skal lægges i den rigtige kurve og (selvfølgeligt) med den rigtige afstand fra hinanden.


Skinner er lagt klar langs med det nye tracé.


Maj 2023: Vi er kommet et godt stykke videre 

 

 

FORTSÆTTER......

 
06.03. 2023  

Nyt sidespor - forberedelser vinter/forår 2023

Museet vil gerne anlægge et nyt spor som også kan føre ind til den (endnu) planlage museumsudvidelse. Det skal ligge parallelt med det eksisterende spor.
Pladsen har dog været optaget af gamle sveller, sporrammer, signalmaster, overkørselsbomme, et gammelt sporksifte m.m.
Det skulle fjernes først. Herunder vises en række billeder fra oprydningsarbejet. Museet har kunnet låne et par maskiner til at tage det tunge læs. Vi ville aldrig have kunne gjort det uden.


Svellerne sorteres. De bedste sveller skal bruges til det nye sidespor.


Sveller nr. 1.


En minilæsser gør go' gavn her.


Sortering i fuld gang. Foto: Asger Christiansen


Foto: Asger Christiansen


Dette gamle venstre-sporskifte skal bruges til det nye sidespor, men skal også renoveres/repareres, da det er skåret over i 3 dele. Det stammer fra Odder banegårdsområde.


Sporrammer med betonsveller skilles ad, så de ikke fylder så meget.
Sporskiftet underneden (i 3 dele) stammer fra Pindstrup og skilles af, så det heller ikke fylder så meget men gemmes (dog ikke sveller der er i for dårlig stand), da det måske kan bruges et andet sted. Det skønnes at dele af sporskiftet er ca. 100 år gammelt.


Når vores skruemaskine ikke kan nå, skal der bruges handkraft til af få svelleskruerne ud.


De sidste skinnestykker fra sporskiftet køres væk til opbevaring.

 
01.07. 2022  

Sporarbejde på museet juni 2022 - januar 2023

Museet er gået i gang med at renovere "hovedsporet" der forbinder museet med resten af  spornettet (via Letbanen) og som leder op til remisens drejeskive.
Sporet er gammelt  - vi formoder at det sidst er vedligeholdt i 1950' erne eller før, i forbindelse på forlængelsen af drejeskiven lige efter 2. verdenskrig.

Svellerne (af bøgetræ) ligger i grus, som man brugte dengang. Senere blev der brugt ral og idag bruges der normalt granitskærver.

Museet råder ikke over store maskiner, så meget arbejde foregår på gammeldags maner med håndkraft. Se billederne.


Sporet er delt op skinnestykker á 12 m. På de første 12 m før drejeskiven er skinnerne nu fjernet og alle dårlige sveller skal udskiftes.


Rester af en svelle


Underlagsplader (jernplade mellem skinne og svelle) skal renses for rust


August 2022: Første stykke er færdig og skinnerne skal skrues af på næste stykke med en skruemaskine


2. Stykke. Skinnerne er fjernet og 5-15 cm tyk græs/muldlag fjernes 


Nyere, men brugte, sveller er lagt ind, skinnerne boltet fast og nu justeres højden med kraftige donkrafte, inden svellerne "understoppes" så de ikke svæver i luften


Starten af sept. 2022. 3.stykke. Krumningen er justeret ind, ved at trække i skinnerne fra siden. Skinnerne mangler her at bilve skruet fest og justeret i højden.


Oktober. Snart færdige med 4. stykke - Dronebillede Asger Chr.


November. Vi har sprunget et stykke over og begyndt på 6. sporstykke lige før og over askegraven.


Snart færdige. Kanten gøres pænere.


December  - Vi er begyndt på 5. stykke.

.
Vinteren med frost sætter en pause på arbejdet.


Lasker (som samler skinnestykker) monteres på hver side.


Sidste arbejdsdag på året bliver vi færdige med 5.stykke. Ved siden af sporet de gamle sveller.

 

Efter nytår 2022 blev der ryddet op og indlagt mere ral omkring askegraven. Nu er 1. del af projektet helt færdig.

 

 

 
25.11. 2022  

Telefonboks på museet, oktober 2022

Engang var der telefonbokse alle vegne, men nu er der kommet én på museum.
Vi fik i sommerens løb en telefonboks foræret og den er nu sat op på sin endelige plads på museet.
Man kan dog desværre ikke ringe fra den. 

 
10.09. 2022  

Renovering af postvogn begyndt - juli 2022

Flere oplysninger om postvognen, klik her DJBM - Postvogn DO 5604

Postvognen har stået under en presenning på museets område sinde 2017, men nu skal der ske noget. Vi har ikke noget overdækket værksted, hvor vi kan arbejde i tørvejr, så vognen bliver (er nødt til at blive) under presenningen, mens arbejdet foregår.


Vognen er nu opstillet foran remisen


Trinbrætter er nødt til at blive lavet først, da de er så dårlige, at man kan risikere at træde igennem


Nye trinbrætter !